Εχετε ερωτήσεις;
   Καλέστε στο 
2413
020654
Σας ευχόμαστε μία ευχάριστη περιήγηση και σας προτρέπουμε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε.
Οι υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν:
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ.
ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΠΩΝ ΒΑΣΕΩΝ.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ.( ΝΑΤΟ-ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ-ΦΥΛΑΚΩΝ-ΓΗΠΕΔΩΝ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ θΥΡΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΩΒΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ 7 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ! - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΑΠΟ 6 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ! ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ 7 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ! - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΑΠΟ 6 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ!